www.allehelgensgade.dk

 

 

 

Allehelgensgade Lægehus

Diabetes type 2 risiko-scoringsskema for AH7:

Find det svar der passer til dig, og læg pointene sammen!

  • Alder

 

Under 45 år                                                                                                                   0 p.

 

45 – 54 år                                                                                                                    2 p.            

 

55 – 64 år                                                                                                                     3 p.

 

Over 65 år                                                                                                                     4 p.

  • BMI (vægt/højde x højde (i m))

 

Under 25 Kg/m2   - normal vægt                                                                                     0 p.  

 

25 – 30 Kg/m2     -   overvægt                                                                                        1 p.

 

Over 30 Kg/m2     - fedme                                                                                               3 p.

                  

  • Taljemål (svarende til i niveau med eller lige under navlen)

 

Kvinder                           Mænd    

 

           Under 80 cm                   Under 94 cm                                                                 0 p.

 

            80 - 88 cm                   94 - 102 cm                                                                   3 p.

 

           over 88 cm                     over 102 cm                                                                 4 p.

 

  • Fysisk aktivitet i mere end 30 min. dagligt (motion)

 

Ja                                                                                                                                  0 p.

 

Nej                                                                                                                                 2 p.

  •  Hvor ofte spiser du grøntsager og/eller frugt

 

Hver dag                                                                                                                        0 p.

 

Ikke hver dag                                                                                                                 1 p.

 

  • Har du nogensinde fået medicin for højt blodtryk

 

Nej                                                                                                                                 0 p.    

 

Ja                                                                                                                                    2 p.

 

  • Har du tidligere haft et forhøjet blodsukker (under graviditet el. lign)

 

Nej                                                                                                                                    0 p.

 

Ja                                                                                                                                      5 p.

 

  • Har nogle af dine slægtninge haft diabetes (både type I og II)

 

Nej                                                                                                                                     0 p.

 

Ja, i 2. Slægtsled (bedsteforældre, onkler/tanter)                                                             3 p.

 

Ja, i 1. Slægtsled (forældre, søskende eller egne børn)                                                    5 p.  

 

Samlet risiko score     ________________________________________________p.

 

 

< 12 p.            Lav risiko ⇒                                                Ikke grund til måling af blodsukker

 

12-14 p.           Moderat forhøjet risiko ⇒                         Vi anbefaler måling af blodsukker.

                                                                                            Bør gentages hvert 5. år.

 

> 15 p.             Forhøjet risiko ⇒                                      Vi anbefaler måling af blodsukker.

                                                                                            Bør gentages hvert 3. år.

 

For måling af blodsukker kontakt receptionen eller din læge.

Se eventuelt også Diabetes Foreningens risiko-test på

https://diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/test-din-risiko.aspx

 

 

 

       


Allehelgensgade Lægehus   |   Allehelgensgade 7, 2   |   4000 Roskilde   |   Tlf 46 35 00 66
Administration