LÆGERNE

Vi er 4 faste læger på kontoret. Herudover har vi i perioder uddannelseslæger.

Faste læger:

Jan Baggers:
Jan har normalt fast ugentlig fridag mandage.

Marianne H. Mogensen:
Marianne har normalt fast ugentlig fridag fredage.

Niels Ulrich Holm:
Niels har normalt fast ugentlig fridag tirsdage.

Elsebeth Tvede Rugolo:
Elsebeth har normalt fast ugentlig fridag torsdage.

Desuden er der:

Uddannelseslæge:
Vi deltager i ordningen med at videreuddanne vores yngre lægekolleger. Du vil derfor møde forskellige læger, der er under videreuddannelse til speciallæge.