KÆRE PATIENTER OG PÅRØRENDE

Jeg er desværre blevet ramt af en alvorlig kræftsygdom i hjernen, hvorfor jeg i uge 25 starter et længere forløb med stråler og kemoterapi samt efterfølgende kontrol.

Jeg er derfor sygemeldt. Mine kompagnoner vil overtage mine forpligtelser her i lægehuset og med hjælp fra øvrigt personale vil alle gøre deres yderste for, at mit sygefravær vil gå mindst muligt ud over mine/vores patienter. 

Hvorvidt jeg vil kunne genoptage mit arbejde som praktiserende læge i Allehelgensgade Lægehus I/S vides endnu ikke. 

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke jer mange fantastiske patienter for oplevelser, I har givet mig og den værdi, I har givet mit virke som læge.

Håber det fortsætter i fremtiden.

Tusind tak!!!

Jan Baggers