RISIKO FOR SUKKERSYGE TEST

 
Diabetes type 2 risiko-scoringsskema for AH7:
 
Find det svar der passer til dig, og læg pointene sammen!
 
Alder
Under 45 år  0 p.
45 – 54 år     2 p.  
55 – 64 år   3 p.
Over 65 år    4 p.

 
BMI (vægt/højde x højde (i m))

Under 25 Kg/m2   - normal vægt   0 p.  
25 – 30 Kg/m2     -   overvægt     1 p
Over 30 Kg/m2     - fedme  3 p.


Taljemål (svarende til i niveau med eller lige under navlen)

Kvinder  Mænd     
Under 80 cm  Under 94 cm  0 p.
80 - 88 cm  94 - 102 cm   3 p.
 over 88 cm  over 102 cm   4 p.


Fysisk aktivitet i mere end 30 min. dagligt (motion)

Ja 0 p.
Nej 2 p.


Hvor ofte spiser du grøntsager og/eller frugt

Hver dag    0 p.
Ikke hver dag   1 p.
 

Har du nogensinde fået medicin for højt blodtryk
 
Nej 0 p.
Ja 2 p.
 
 
Har du tidligere haft et forhøjet blodsukker (under graviditet el. lign)
 
Nej 0 p.
Ja 5 p.
 
 
Har nogle af dine slægtninge haft diabetes (både type I og II)
 
Nej    0 p.
Ja, i 2. Slægtsled (bedsteforældre, onkler/tanter)      3 p.
Ja, i 1. Slægtsled (forældre, søskende eller egne børn)    5 p.

 

Samlet risiko score     ________________________________________________p. 
 
 
< 12 p.            Lav risiko ⇒                                              Ikke grund til måling af blodsukker
 
12-14 p.           Moderat forhøjet risiko ⇒                      Vi anbefaler måling af blodsukker.
                                                                                            Bør gentages hvert 5. år.
 
> 15 p.             Forhøjet risiko ⇒                                     Vi anbefaler måling af blodsukker.
                                                                                           Bør gentages hvert 3. år.
 
For måling af blodsukker kontakt receptionen eller din læge.
Se eventuelt også Diabetes Foreningens risiko-test på
https://diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/test-din-risiko.aspx