SUNDHEDSKORT

 
Når du ankommer til lægehuset vil vi bede dig huske at skanne dit sundhedskort ved vores ankomstskærm ved tid på 2. sal og køre sundhedskortet igennem kortlæseren i venteværelset ved tid på 1. sal.
 
Dette er et krav fra Region Sjælland.
 
Desuden kan lægen/sygeplejersken se, at du er kommet - og i hvilken rækkefølge vi skal tilse de akutte patienter.
 
Telefonnummeret til lægehuset står på dit sygesikringskort.