LÆGERNE

Vi er 4 faste læger på kontoret. Herudover har vi i perioder uddannelseslæger.

Faste læger:

Kristine Binzer:

Kristine har normalt fast ugentlig administrationsdag mandage.

Niels Ulrich Holm:

Niels har normalt fast ugentlig administrationsdag tirsdage eller fredage hveranden uge.

Elsebeth Tvede Rugolo:

Elsebeth har normalt fast ugentlig administrationsdag tirsdage eller fredage hveranden uge.

Anne Katrine Berner:

Anne Katrine har normalt fast ugentlig administrationsdag torsdage.

Fast vikar:

Thomas Justesen

Vikar:

 

Uddannelseslæge

Vi deltager i ordningen med at videreuddanne vores yngre lægekolleger. Du vil derfor møde forskellige læger, der er under videreuddannelse til speciallæge.