SUNDHEDSKORT

 

Når du ankommer til lægehuset vil vi bede dig huske at skanne dit sundhedskort eller appen "Sundhedskortet" ved vores ankomstskærm på 1. eller 2. sal.

 

Dette er et krav fra Region Sjælland.

 

Desuden kan lægen/sygeplejersken se, at du er kommet - og i hvilken rækkefølge vi skal tilse de akutte patienter.

 

Telefonnummeret til lægehuset står på dit sygesikringskort.